רחוב נחשוני תיקונים ושפוצים של מערכת המים והביוב בהמשך לפרויקט שמבוצע.