תוכן ראשי תפריט עליון תוכן חלק תחתון

דמי הקמה

מהם דמי הקמה למערכות המים ומערכות הביוב?

דמי הקמה, נועדו ליצור מקורות מימון לתאגידי המים, להקמה, פיתוח ושדרוג של מערכות מים ומערכות ביוב כך שיהיו ברמה, בטיב, באיכות ובתקנים הדרושים.

בשנת 2015 פורסמו כללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב), תשע"ה –2015  ובהם נקבע כי תוקפם של כללים אלה יהיה החל מ-1/5/2015 והם מחליפים את היטלי המים והביוב.

באילו מקרים חייבים בתשלום דמי הקמה?

  • בבקשה להיתר לבנייה בנכס.
  • בחיבור נכס לראשונה לאספקת מים ו/או להזרמת ביוב.
  • בבנייה חורגת בנכס, אשר לא שולמו עבורה דמי הקמה או היטלים.

 

איך מחושבים דמי ההקמה?

איך מגישים בקשה לדמי הקמה?

  • חישוב דמי ההקמה מתבצע כחלק מהליך קבלת היתר בניה.
  • טופס הבקשה לתוספת הבניה / בניה חדשה יועבר למי ברק ע"י מחלקת הנדסה בעיריית בני ברק.
  • עם קבלת הבקשה במי ברק יבוצע חישוב דמי ההקמה ויישלח במייל לעורך הבקשה או בהודעה טלפונית/במייל למגיש הבקשה.
  • תשלום דמי ההקמה יבוצע בתיאום מול המחלקה המטפלת במי ברק ולאחר מכן יועבר עדכון למח' הנדסה בעירייה לשם המשך טיפול.
  • קבלה וחשבונית מס יישלחו ללקוח.

 בקשה לבירור דרישת תשלום

לצורך בירור גובה דרישת התשלום עבור דמי הקמה, ניתן לשלוח מייל בקשה לכתובת hilag@mei-barak.co.il.