הודעה ללקוחות שקיבלו התראות על חוב מים

לקוחות שקיבלו התראות על חוב מים-

לאור המצב ,התאגיד לא ימשיך בפעולות האכיפה.

נא שלמו במועד