הפסקת מים ברחוב דון יוסף

במסגרת שיפור תשתיות המים, תתבצע הלילה יום שני י”א באלול תש”פ 31/08/2020 הפסקת מים ברחוב דון יוסף הנשיא והסביבה.