לא תתקיים קבלת קהל במשרדי התאגיד

תושבים יקרים
בשל החשש מהתפרצות נגיף הקורונה אנו נדרשים בימים אלו לזהירות יתירה. על כן,
לא תתקיים קבלת קהל במשרדי התאגיד.

מחלקת שרות לקוחות וגביה זמינה לשירותכם באמצעות:
המוקד הטלפוני: 1800-071-200
פקס: 073-2211099
דוא”ל: fax@mei-barak.coi.il

אגפי הנדסה ותפעול זמינים לשירותכם באמצעות:
פקס: 073-2211095
דוא”ל: handasa@mei-bara.co.il
תקלות ברשת המים והביוב – נא לפנות למוקד העירוני 106

שנשמע ונתבשר בשורות טובות
הנהלת מי ברק