עבודות אספלט מפינת שאול חדד ועד משולם ראט

ברחוב אברבנאל תתבצע הלילה  עבודות אספלט מפינת שאול חדד ועד משולם ראט.

העבודה תתבצע בין השעות 20:00-05:00

הכביש יסגר לתנועה ולא תתאפשר חניית רכבים