עבודות לשדרוג תשתיות הביוב ברחוב הרב יצחק ניסים

תושבים יקרים
בין התאריכים ו’ ו עד כ”ג באייר תשפ”א
18.04.2021-06.05.2021
יתבצעו עבודות לשדרוג תשתיות הביוב ברחוב
הרב יצחק ניסים
העבודות יבוצעו בין השעות:
בבקר 05:00 ועד בלילה 21:00
עקב העבודות תיאסר החנייה והעצירה עד לסיום
העבודות בשעות המצוינות.
רכב חונה יגרר ויחויב על חשבונו.
נא היערכותכם בהתאם.
אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.
בנושא פניות תחבורה ציבורית יש לפנות למוקד 8787 *