עבודות לשדרוג תשתיות המים ברחוב השניים

תושבים יקרים!
בתאריכים יד’ בחשון תשפ”א עד יט’ בשבט תשפ”א
1/11/20-1/02/21
יתבצעו עבודות לשדרוג תשתיות המים
ברחוב השניים
הרחוב יהיה סגור לפרקים לפי מקטעים
העבודות יבוצעו בין השעות 7:00 – 17:00
הנכם מתבקשים לא להחנות את רכביכם ברחוב זה עד לסיום העבודות בשעות המצוינות.
רכב שלא יפונה – יגרר!
לברורים ותקלות- מוקד עירוני 106
נא היערכותכם בהתאם
אנו מצטערים על אי הנוחות הזמנית.