רחוב החשמונאים הנחת קו מים חדש – הגדלה מ-4 צול ל-10 צול