רחוב המכבים הנחת קו מים חדש – הגדלת הקו מ-4 צול ל-10 צול