רחוב הרצוג חידוש קו ביוב בניפוץ – ניפוץ משמעותו עבודה תת קרקעית, הגדלת הקו ל-20 צול