רחוב טרומפלדור המשך הנחת קו מים וחידוש תשתיות יבשות