רחוב כהנמן-עבודת לילה

רחוב כהנמן-עבודת לילה להשלמת קו הביוב.
הרחוב יהיה סגור ל-2 כיוונים בים השעות 22:00-05:00

בין הרחובות קיבוץ גלויות-הר סיני.