רחוב מצדה: שדרוג והחלפת קוי המים והביוב.

בהמשך לפורייקט שדרוג מערכת הביוב בכל מערב העיר תתבצע הנחת קו ביוב חדש

סוג הצנרת :צינור גמיש מסוג פולטיילן

קוטר: 20 צול

שיטת הבצוע: קדוח אופקי

אורך הצנרת: כ 200 מטר

זמן ביצוע: 21 ימי עבודה

עבודות יום ללא הפרעה לתנועה