רחוב עלי הכהן

רחוב עלי הכהן הנחת קו ביוב פלוס חידוש תשתיות יבשות [ניקוז\מדרכות\כביש]