שדרוג תשתיות הביוב

שלב ג’  – רחוב הירקון\המכבים
במסגרת שדרוג תשתיות הביוב באזור תערך עבודת החלפת קו הביוב ל-20 צול העבודה תערך בשעות היום נא הערכותיכם בהתאם , מצטערים על אי הנוחות הזמנית.