תוכן ראשי תפריט עליון תוכן חלק תחתון
בס"ד
יום ד 29.05.2024 כ"א אייר התשפ"ד
     

שינוי מחזיק / בעלים

העברת בעלות

ע”פ החוק חובה על המחזיק בנכס להודיע בכתב לתאגיד על שינוי מחזיק/בעלים בנכס.

כל עוד לא התקבלה הודעה בכתב על חילופי מחזיק/בעלים, יחול חוב המים על הלקוח הרשום כמחזיק בנכס.

סטטוס
לקוח עוזב
לקוח עוזב - סוגים של תקלות נפוצות
 • טופס שינוי מחזיק.
 • קריאת מונה עדכנית ליום היציאה מהנכס.
 • תצלום ת.ז. של השוכר והמשכיר.
 • חוזה שכירות שהסתיים.
 • עדכון באמצעות טופס מקוון 
לקוח עוזב - טפסים להורדה
הורד קובץ
סטטוס
לקוח נכנס
לקוח נכנס - סוגים של תקלות נפוצות
לקוח נכנס - טפסים להורדה
הורד קובץ
סטטוס
רכישה/מכירת נכס
רכישה/מכירת נכס - סוגים של תקלות נפוצות
 • טופס שינוי מחזיק.
 • קריאת מונה עדכנית ליום הכניסה לנכס.
 • נסח טאבו.
 • תצלום ת.ז. של המוכר והקונה.
 • חוזה מכירה או כל הסכם אחר מלווה בתצהירים/ צו ירושה/ העברה ללא תמורה וכדו’.
 • בהעדר הבעלים יש להמציא ייפוי כח מאת הבעלים + תצלומי ת.ז. של מיופה ומיפה הכח.
 • עדכון באמצעות טופס מקוון 
רכישה/מכירת נכס - טפסים להורדה
הורד קובץ

את המסמכים יש  להגיש למחלקת שרות לקוחות וגביה של "מי ברק".

באחת מהדרכים הבאות:

 • במייל: fax@mei-barak.co.il 
 • בפקס: 073-2211099
 • כתובת : מגדלי “שקל” – רחוב ז’בוטניסקי 168 קומה 5 בני ברק