בעשור האחרון, החלפנו תשתיות מים וביוב בלמעלה ממאה רחובות בעיר

כל הפוסטים בקטעי עיתונות