תוכן ראשי תפריט עליון תוכן חלק תחתון
בס"ד
יום א 23.01.2022 כ"א שבט התשפ"ב
5:06

דרוש/ה עובד/ת להפעלת מערכת GIS

דרוש/ה עובד/ת להפעלת מערכת GIS

שם המכרז
דרוש/ה עובד/ת להפעלת מערכת GIS
תאריך פרסום המכרז
29/12/2021
סטטוס מכרז
חדש
תחום המכרז
עובד/ת להפעלת מערכת GIS
תיאור קצר
מספר המכרז
סוג המכרז
מועד אחרון להגשת הצעות
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
מועד לכנס מציעים
מספר המכרז
סוג המכרז
דרושים
מועד אחרון להגשת הצעות
22/01/2022
בשעה 10:00
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
29/01/2022
בשעה 8:00
מועד לכנס מציעים

עדכונים לגבי המכרז