תוכן ראשי תפריט עליון תוכן חלק תחתון
בס"ד
יום א 23.01.2022 כ"א שבט התשפ"ב
5:53

מכרז פומבי -לתכנון הקמה ואחזקה של מתקן טיוב באר ח' בבני ברק

לתכנון הקמה ואחזקה של מתקן טיוב באר ח' בבני ברק

שם המכרז
לתכנון הקמה ואחזקה של מתקן טיוב באר ח' בבני ברק
תאריך פרסום המכרז
13/01/2022
סטטוס מכרז
חדש
תחום המכרז
תכנון הקמה ואחזקה של מתקן טיוב באר ח' בבני ברק
תיאור קצר
מספר המכרז
סוג המכרז
מועד אחרון להגשת הצעות
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
מועד לכנס מציעים
מספר המכרז
03/2021
סוג המכרז
מכרזים פומביים
מועד אחרון להגשת הצעות
08/03/2022
בשעה 10:00
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
15/02/2022
בשעה 10:00
מועד לכנס מציעים
  • 30/01/2022

עדכונים לגבי המכרז