תוכן ראשי תפריט עליון תוכן חלק תחתון

קול קורא הצטרפות למאגר מתכננים/מודדים/מפקחים

קול קורא הצטרפות למאגר מתכננים/מודדים/מפקחים

שם המכרז
קול קורא הצטרפות למאגר מתכננים/מודדים/מפקחים
תאריך פרסום המכרז
10/11/2021
סטטוס מכרז
חדש
תחום המכרז
הצטרפות למאגר מתכננים/מודדים/מפקחים
תיאור קצר
מספר המכרז
סוג המכרז
מועד אחרון להגשת הצעות
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
מועד לכנס מציעים
מספר המכרז
-------
סוג המכרז
מכרזים פומביים
מועד אחרון להגשת הצעות
31/12/2021
בשעה 12:00
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
31/12/2021
בשעה 12:00
מועד לכנס מציעים

עדכונים לגבי המכרז