תוכן ראשי תפריט עליון תוכן חלק תחתון

בקשה לקבלת מידע

במקרים בהם נדרש תאגיד המים מי ברק לנושא או למידע מסוים, יפרסם התאגיד קול קורא לקבלת המידע. קול קורא הינו בבחינת קבלת מידע בלבד ואינו מחייב את התאגיד או מהווה התקשרות לספק או לנותן מידע.

אין בקשות פעילות לקבלת מידע

בעלי התפקידים

שם מלא תפקיד טלפון דוא"ל
בקשה לקבלת מידע
בקשה לקבלת מידע
בקשה לקבלת מידע
בקשה לקבלת מידע
 • דואר אלקטרוני:
  Michrazim@mei-barak.co.il

  כתובת:
  מגדלי “שקל” –
  רחוב ז’בוטינסקי 168
  בני ברק

  כתובת למשלוח דואר:
  רחוב זבוטינסקי 168
  מיקוד 5136004
  בני ברק

  שעות קבלת קהל:
  ימים א’-ה’ בין השעות 08:00-14:00
  ימים א’ וג’ גם בין השעות 15:30-18:00

  סוג השירות:
  אחראי על אספקת המים וסליקת שפכים

  טלפון:
  073-2211040
  שלוחה 3

  פקס:
  073-2211045

  שעות מענה טלפוני:
  ימים א’ וג’ בין השעות 8:00 – 19:00
  ימים ב’, ד’, ה’ בין השעות 08:00 – 15:40