תוכן ראשי תפריט עליון תוכן חלק תחתון
בס"ד
יום ד 29.05.2024 כ"א אייר התשפ"ד
     

הטבה לזכאים

אוכלוסיות זכאיות

בהתאם לתקנות תאגידי מים וביוב  תשע"ד – 2014  ועל פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת נקבעו קבוצות האוכלוסיות הזכאיות לקבלת ההטבה – תשלום מופחת בעד כמות מים הנוספת על הכמות המוכרת בחוק.

הגופים המנהלים את הרישומים לגבי קבוצות האוכלוסיות הזכאיות הם: ביטוח לאומי, משרד הביטחון, הרשות לזכויות ניצולי שואה.

בהתאם לתקנות שפורסמו הם מחויבים להודיע לכל זכאי על זכאותו לתשלום מופחת ולאחר מכן להעביר את רשימת הזכאים לרשות המים.

המידע ברשימה זו הנו רגיש וכפוף לחוק הגנת הפרטיות, לכן אינו חשוף לציבור אלא לגורמים מורשים בלבד.

אדם המשתייך/ת לקבוצת האוכלוסייה הזכאית ולא מופיע ברשימה / לא קיבל מכתב הודעה בדבר זכאותו, עליו לפנות אל אחד הגופים האחראים לקביעת זכאות בברור אם הוא כלול ברשימת הזכאים.

בכל מקרה, הזכאות להטבה הינה רטרואקטיבית החל ממועד תחילת הזכאות.

העברת זכויות זכאי:

 • זכאי להטבה המופיע ברשומות כמקבל ההטבה בכתובת מסוימת בעיר, יכול לקבלה בכתובת אחרת בעיר, בתנאי שכתובת זו מוכרת כמקום מגוריו ובה הוא מקבל "כמות מים מוכרת".

  כל צרכן יכול לבחור היכן לקבל את הכמות המוכרת ואת ההטבה ובלבד שהוא או מיופה כוח שלו יבקשו ממי ברק לשנות את הכתובת בה ניתנת הזכאות.

 • זכאי המופיע ברשומות כמקבל ההטבה בעיר אחרת יכול לקבל את ההטבה בבני ברק ובתנאי שבכתובת זו הוא מקבל את הכמות המוכרת בתעריף הנמוך.

  על המבקש לפנות למי ברק ולבקש לקבל את זכאותו.

  מי ברק תבקש אישור מספק המים בעיר בה הופיע המבקש כזכאי על מנת לגרוע אותו מרישומיה.

  רק לאחר מכן תתאפשר העברת ההטבה.

 • ההטבה תינתן למוסד בשם הזכאי, רק אם המוסד מקבל כמות מוכרת בשמו, כלומר המוסד מוגדר ככתובת מגורי הקבע של הזכאי. אם המוסד אינו מקבל כמות מוכרת, לא תוענק למוסד ההטבה בשמו ולא תתאפשר העברתה. ההטבה תינתן בכתובת המגורים בה הזכאי מעודכן ברישומי הספק.