תוכן ראשי תפריט עליון תוכן חלק תחתון

שינוי מחזיק – שוכר נכנס

שינוי מחזיק - שוכר נכנס

פרטי בעל הנכס

*שים לב, הטופס למלוי וחתימה ע"י השוכר
שם בעל הנכס - (המשכיר)(חובה)

פרטי השוכר

שם השוכר(חובה)
נא אישורכם:
DD סלאש MM סלאש YYYY
הצהרה:(חובה)

מסמכים הנדרשים לצורך השלמת שינוי המחזיק :

Max. file size: 24 MB.
Max. file size: 24 MB.
Max. file size: 24 MB.
עדכון מספ' נפשות
הצהרה ואישור נתונים(חובה)
תשלום יתרת חוב(חובה)
חתימת השוכר הנכנס(חובה)
DD סלאש MM סלאש YYYY
חתימת הבעלים