תוכן ראשי תפריט עליון תוכן חלק תחתון

העברת בעלות – מוכר קונה

העברת בעלות - מוכר קונה

פרטי מוכר

*שים לב, הטופס למלוי וחתימה ע"י הקונה
שם בעל הנכס - מוכר(חובה)

פרטי הקונה

שם - קונה(חובה)
נא אישורכם:
DD סלאש MM סלאש YYYY
הצהרה:(חובה)

מסמכים הנדרשים לצורך השלמת העברת בעלות :

Max. file size: 24 MB.
Max. file size: 24 MB.
Max. file size: 24 MB.
עדכון מספ' נפשות
הצהרה ואישור נתונים(חובה)
תשלום יתרת חוב(חובה)
חתימת הקונה(חובה)
חתימת המוכר
DD סלאש MM סלאש YYYY