תוכן ראשי תפריט עליון תוכן חלק תחתון

חברי דירקטוריון

  • עו"ד  מנחם הבלין – יו”ר דירקטוריון
  • ישראל אירנשטיין – חבר דירקטוריון
  • עו”ד נתן בצלאל – חבר דירקטוריון
  • עו”ד רוני אהרוני – חבר דירקטוריון
  • שמואל ליטוב – חבר דירקטוריון
  • רו”ח אריק אדלר – חבר דירקטוריון
  • לאה בן שמעון – חברת דירקטוריון
  • רו”ח מלי גורדון – חברת דירקטוריון
  • רו”ח מתי ברגמן – חברת דירקטוריון