תוכן ראשי תפריט עליון תוכן חלק תחתון

חיבור מד זמני לבניה

חיבור מד מים זמני לבניה  

הדפסה

חיבור למד מים זמני לבניה הינו חלק מהתהליך הנדרש לשם קבלת אישור תחילת עבודה.
באחריות היזם/קבלן להגיש בקשה לחיבור מד  מים זמני לבניה לפני תחילת הבניה בפועל.

חשוב לציין  שבמידה ועדין תנאי השטח אינם מאפשרים  הנחת רשת מים ייקבע החיבור הזמני סמוך למגרש, ויהיה על הקבל/היזם הבונה למשוך קו מים על חשבונו לשטח המגרש/אתר הבניה .
עם סיום הבנייה, יותקן מד מים קבוע במיקום המאושר בתוכנית.   (קישור להנחיות קבלת היתר לתוכנית סניטרית טופס 4 )

קבלן/יזם יקר, שים לב!

  • במידה וימצא באתר שימוש במים ללא מד/מד מים שבור ו/או כל מקרה אחר המשבש את מדידת המים  תחייב חב' מי ברק את הלקוח בצריכת המים בהתאם לאומדן המהנדס.
  • את המד אין להסיר ו/או להעביר מהמקום המצוין במועד רכישת המד אלא אם כן יתקבל אישור בכתב מתאגיד מי ברק .

במהלך הבניה, יש  להקפיד  על תקינות המד והיה ויתגלה פגם ו/או תקלה ו/או שבר במד המים שהונפק, חובה על הקבלן לדווח על כך לתאגיד.