תוכן ראשי תפריט עליון תוכן חלק תחתון

חיבור נכס לתשתיות המים והביוב עירוניות

קבלן יקר ,
חיבור לרשת הביוב העירונית 

מתבצע על ידי מי ברק,  לרבות הנחת צנרת  ביוב משוחת הביוב בקו העירוני ועד 1 מטר בתוך שטח החלקה.

חיבור לרשת המים העירונית 

מתבצע על ידי מי ברק עד הגמל (ברז ראשי) בקצה גבול החלקה כפי שמופיע בתוכנית.

לצורך מתן השרות עליך לשים לב ולדייק בהנחיות והפעולות הנדרשות  בתוכנית הסניטרית לרבות:

ביוב – מיקום וקוטר השוחות.

מים – תוואי, מיקום, קוטר ועומק החיבור.

 

תשלום בעבור חיבור לרשת המים והביוב
עלות חיבור מים וביוב תיגבה בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב) תש"ע 2009 כאמור בסעיף 13 לתוספת השנייה.
פירוט התעריפים כפי שפורסם באתר רשות המים