תוכן ראשי תפריט עליון תוכן חלק תחתון

חיבור נכס לתשתיות מים וביוב

חיבור נכס לתשתיות המים והביוב עירוניות

קבלן יקר ,

חיבור לרשת הביוב העירונית התבצע  על ידי מי ברק לרבות הנחת צינור ביוב משוחת הביוב בקו העירוני ועד 1 מטר בתוך שטח החלקה.
חיבור לרשת המים  העירונית התבצע על ידי מי ברק  עד הגמל (ברז ראשי)  בקצה גבול החלקה כפי שמופיע בתוכנית.

  • לצורך מתן השרות עליך לשים לב ולדייק בהנחיות והפעולות הנדרשות מופיעות בתוכנית הסניטרית לרבות:

 מים – תוואי, מיקום, קוטר ועומק החיבור

 ביוב – מיקום וקוטר השוחות

 

תשלום בעבור חיבור לרשת המים והביוב

 עלות חיבור מים וביוב תיגבה בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב) תש"ע 2009 כאמור בסעיף  13 לתוספת השנייה.

פירוט התעריפים כפי שפורסם  באתר רשות המים