תוכן ראשי תפריט עליון תוכן חלק תחתון
בס"ד
יום ד 29.05.2024 כ"א אייר התשפ"ד
     

שפכי תעשייה

רקע כללי- שפכי תעשיה

במהלך העשורים האחרונים חלה בישראל עלייה מתמדת בכמות השפכים העוברים טיפול ומושבים לשימושים שונים. אחוזים לא מועטים מהשפכים המוזרמים למערכות הביוב הינם שפכים תעשייתיים. שפכים אלה מכילים, לעתים קרובות, ריכוזים גבוהים של חומרים מסוכנים כגון מלחים, מתכות, תרכובות חנקן ומזהמים אחרים, העלולים לפגוע במערכות השונות במתקן הטיפול בשפכים ובצנרות ההולכה.

בסוף שנת 2011 פרסמה רשות המים את כללי תאגידי המים והביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א-2011.

כללים אלו מעניקים לתאגידי המים כלים לבקר את איכות שפכי התעשייה המוזרמים למערכת הביוב הציבורית בשטחי הרשות ומאפשרים גביית תעריפי ביוב בגין הזרמות אלה.

שימו לב! בתחילת יולי 2014 פורסמו כללים חדשים, אשר החליפו את הכללים הקודמים מיום כניסתם- כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד- 2014 

  • כללי החוק חלים על כל מפעל או בית עסק אשר אינו מזרים שפכים סניטריים בלבד למערכת הביוב כגון תעשיית המזון, מפעלי טקסטיל, מפעלי כימיה, מלונות, מכבסות, תחנות דלק, אולמות אירועים ועוד.

  • מפעל לא יזרים למערכת הביוב של חברה, במישרין או בעקיפין, ולא ירשה לאחר להזרים משטחו או באמצעות מתקניו, שפכי תעשייה המכילים שפכים אסורים או שפכים חריגים הטעונים אישור, בלא שניתן לגביהם אישור.

  • תכנית הניטור מונעת את הזרמתם של שפכי המפעלים העלולים לגרום לנזק ובכך מאפשרת שמירה על מערכת הביוב, על תהליכי הטיפול בשפכים, על ניצול הקולחים ומבטיחה סביבה נקייה ובריאה יותר לכולנו.