תוכן ראשי תפריט עליון תוכן חלק תחתון

סוגי תקלות והטיפול בהן

הטיפול בתקלות

הדפסה

במוקד תקלות מים, ביוב ואיכות המים מתקבלות כ- 500 פניות בחודש.
כ30- נושאים שונים מטופלים על ידי המוקד.
התקלות המדווחות על ידי התושבים נקלטות בתוכנת המוקד המאפשרת אפיון התקלה על פי סוג התקלה, מיקומה, הגורמים המטפלים בה וסטאטוס תקלה.
תוכנה זו מאפשרת גם לפקח על קצב תיקון התקלה, ולאתר רחובות בהם קיימות בעיות חוזרות כדי לאפשר למהנדסי החברה לבצע פעולות להחלפת ושדרוג קווי ביוב ברחובות אלה.
במקרה של תקלות חריגות, פיצוץ קו סניקה, לחץ מים נמוך אזורי, תדירות גבוהה של פניות באיכות המים ותקלות במתקנים, מועברות הפניות לטיפול ישיר של מהנדסי החברה.

פרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק. סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט מוסן מנת. צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק. קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק – וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט מוסן מנת. הועניב היושבב שערש שמחויט – שלושע ותלברו חשלו שעותלשך וחאית נובש ערששף. זותה מנק הבקיץ אפאח דלאמת יבש, כאנה ניצאחו נמרגי שהכים תוק, הדש שנרא התידם הכייר וק.

התקלות השכיחות הן:

ע”פ החוק חובה על המחזיק בנכס להודיע בכתב לתאגיד על שינוי חילופי דיירים/צרכנים בנכס.
כל עוד לא התקבלה הודעה בכתב על חילופי דיירים, יחול חוב המים על התושב הרשום כמחזיק בנכס.

סטטוס
תקלות מים
תקלות מים - סוגים של תקלות נפוצות
 • פיצוצים בצנרת המים
 • נזילות ממדי המים
 • נזילות בחיבורי הצנרת
 • לחץ מים נמוך
 • מגופים שבורים
 • מגופים נוזלים
 • הפסקות מים
תקלות מים - טפסים להורדה
הורד קובץ
סטטוס
תקלות איכות המים
תקלות איכות המים - סוגים של תקלות נפוצות
 • מים עכורים
 • מים חלודים
 • טעם שאינו טוב
 • ריח יוצא דופן
תקלות איכות המים - טפסים להורדה
הורד קובץ
סטטוס
תקלות ביוב
תקלות ביוב - סוגים של תקלות נפוצות
 • פריצות ביוב
 • סתימות ביוב
 • בורות ביוב שבורים
 • מכסיי ביוב חסרים
 • בדיקת חיבורי ביוב לקווים עירוניים
תקלות ביוב - טפסים להורדה
הורד קובץ
סטטוס
תקלות אחרות
תקלות אחרות - סוגים של תקלות נפוצות
 • פגיעת קבלנים בקווי מים וביוב
 • נזק שנגרם בעקבות עבודות של “מי ברק”
 • גניבת מים מהקו העירוני
 • פניות אשר דורשות התערבות של אגף התפעול
תקלות אחרות - טפסים להורדה
הורד קובץ