תוכן ראשי תפריט עליון תוכן חלק תחתון
בס"ד
יום ד 29.05.2024 כ"א אייר התשפ"ד
     

תעריפי המים

תעריף גביה – מים

תעריפי המים במדינת ישראל נקבעים על ידי הרשות הממשלתית למים וביוב (רשות המים) והם אחידים בכל רחבי הארץ.

מתעדכנים על פי כללי תאגידי מים וביוב התש"ע – 2009.

 

צריכה ביתית:
צריכה ביתית: – סוגים של תקלות נפוצות
  • תעריף מוזל (תעריף 1):
    • מתייחס לכמות של עד 7 מ"ק הראשונים לתקופת חשבון (ל-60.83 ימים) כאשר הוא מוכפל במספר הדיירים המוכרים ביחידת הדיור.
    • ברירת המחדל היא 2 דיירים,  גם במקרה ומתגורר בנכס אדם אחד.
  • תעריף גבוה (תעריף 2):
    • מתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה ביחידת הדיור בתקופת החשבון.
עסקים, עמותות, בתי מלאכה:
עסקים, עמותות, בתי מלאכה: – סוגים של תקלות נפוצות
  • עסקים יחויבו בתעריף גבוה לכל כמות הצריכה בתקופת החשבון.