תוכן ראשי תפריט עליון תוכן חלק תחתון

העברת בעלות – שוכר עוזב

העברת בעלות - שוכר עוזב

פרטי השוכר העוזב

*שים לב, הטופס למלוי וחתימה ע"י השוכר
שם השוכר העוזב(חובה)
DD סלאש MM סלאש YYYY

מסמכים הנדרשים להסרת לקוח מנכס

Max. file size: 24 MB.
Max. file size: 24 MB.
הצהרה ואישור נתונים(חובה)
תשלום יתרת חוב(חובה)
חתימת הלקוח(חובה)
DD סלאש MM סלאש YYYY