תוכן ראשי תפריט עליון תוכן חלק תחתון

תהליך התכנון והרישוי

הגשת בקשה להיתר בניה

וחיבור נכס לתשתיות המים והביוב העירוניות

להלן הנחיות וסדר פעולות:

סטטוס
תהליך הגשת בקשה
עירייה / תאגיד
תהליך הגשת בקשה
עירייה / תאגיד - סוגים של תקלות נפוצות

תהליך המסייע להבנת סדר הפעולות מהגשת הבקשה לבניה בעירייה ובמי ברק ועד מתן תעודת גמר טופס 4 

תהליך הגשת בקשה
עירייה / תאגיד - טפסים להורדה
הורד קובץ
סטטוס
פתיחת תיק באגף הנדסה
'מי ברק'
פתיחת תיק באגף הנדסה
'מי ברק' - סוגים של תקלות נפוצות

הגשת נספח סניטרי ותוכנית מאושרת וחתומה ע"י העירייה

סטטוס
הגשת תוכנית סניטרית
הגשת תוכנית סניטרית - סוגים של תקלות נפוצות

את התוכנית יש להגיש בצרוף :

 • טופס דרישת כבוי אש
 • עותק מפה מצבית הכוללת עמדת המבנה
 • תוכנית בינוי של החלקה כולל נספח מים וביוב
הגשת תוכנית סניטרית - טפסים להורדה
הורד קובץ
סטטוס
תנאי אישור - תוכנית סניטרית
תנאי אישור - תוכנית סניטרית - סוגים של תקלות נפוצות

חתימת הקבלן על התחייבות למילוי דרישות

תנאי אישור - תוכנית סניטרית - טפסים להורדה
הורד קובץ
סטטוס
הסדרת תשלום 'דמי הקמה'
הסדרת תשלום 'דמי הקמה' - סוגים של תקלות נפוצות

לאחר אישור התוכנית ע"י מחלקת הנדסה בעירייה יבוצע תשלום עבור דמי הקמה + מד זמני לבניה והגשת טופס התחייבות קבלן באגף כספים 'מי ברק'

 

 

הסדרת תשלום 'דמי הקמה' - טפסים להורדה
הורד קובץ
סטטוס
ביצוע תשתיות מים וביוב
ביצוע תשתיות מים וביוב - סוגים של תקלות נפוצות
 • ע"מ לחבר את הבניין למערכת המים העירונית יש להכין את התשתית כפי המתחייב בתקנות.
 • לאחר ביצוע יש לחתום על הטופס ולהחזירו לאגף הנדסה 'מי ברק'
ביצוע תשתיות מים וביוב - טפסים להורדה
הורד קובץ
סטטוס
תנאי רישיון - סידור סניטרי
תנאי רישיון - סידור סניטרי - סוגים של תקלות נפוצות
 • לאחר ביצוע יש לחתום ולהחזיר לאגף הנדסה 'מי ברק'
 • עפ"י התקנות לא יבוצעו חיבורים לפני מילוי וחתימה על טופס זה.
תנאי רישיון - סידור סניטרי - טפסים להורדה
הורד קובץ
סטטוס
התקנת מד ראשי
התקנת מד ראשי - סוגים של תקלות נפוצות

לאחר אישור סמנכ"ל תפעול עבור התקנת מד ראשי

יש למלא טופס הזמנה ותשלום במחלקת שרות לקוחות וגביה

התקנת מד ראשי - טפסים להורדה
הורד קובץ
סטטוס
אישורים לקבלת טופס 4 - מים
אישורים לקבלת טופס 4 - מים - סוגים של תקלות נפוצות

מים – לאחר אישור הועדה בעיריית 'בני ברק' 

ע"מ לקבל את אישור 'מי ברק' לקבלת טופס 4 יש להגיש :

 • מפה מצבית
 • קובץ על מדיה
 • מכתב אישור מהנדס סניטרים

 

אישורים לקבלת טופס 4 - מים - טפסים להורדה
הורד קובץ
סטטוס
אישורים קבלת טופס 4 - ביוב
אישורים קבלת טופס 4 - ביוב - סוגים של תקלות נפוצות

ביוב – לאחר אישור הועדה בעיריית 'בני ברק' 

ע"מ לקבל את אישור 'מי ברק' לקבלת טופס 4 יש להגיש :

 • מפה מצבית
 • דוחות פיקוח עליון אנסטלציה
 • בדיקות מעבדה
 • קובץ על מדיה
 • מכתב אישור מהנדס סיניטרים
אישורים קבלת טופס 4 - ביוב - טפסים להורדה
הורד קובץ
סטטוס
אישור סופי וקבלת טופס 4
אישור סופי וקבלת טופס 4 - סוגים של תקלות נפוצות

עם סיום הבניה ועמידה בדרישות התאגיד על הקבלן להמציא את האישורים הבאים חתומים :

 • נספח סניטרי
 • אישור חיטוי קווי מים
 • אישור מכון התקנים
 • רשימת אכלוס
 • אישור הארקה
 • אישור מערכת הגברה
 • אישור מז"ח
 • צילום היתר
 • אישור העדר חובות
אישור סופי וקבלת טופס 4 - טפסים להורדה
הורד קובץ
סטטוס
התקנת מדים
התקנת מדים - סוגים של תקלות נפוצות

לאחר אישור נציג 'מי ברק' לתקינות וביצוע הנחיות לקבלת טופס 4.

יש להגיש רשימת אכלוס

 

התקנת מדים - טפסים להורדה
הורד קובץ

שעות קבלת קהל : ימים א' עד ה' בין השעות 10:00-12:00

מענה טלפוני: 073-2211070

דוא"ל : handasa@mei-barak.co.il

 • אגף תפעול

  אגף כספים

  שרות לקוחות