תוכן ראשי תפריט עליון תוכן חלק תחתון
בס"ד
יום ד 29.05.2024 כ"א אייר התשפ"ד
     

תקנות מי השתייה – מי ברק

תקנות מי השתייה

הדפסה

תקנות בריאות העם מגדירות את איכות המים ומעוגנות בתקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתייה) נוסח משולב- התש”ס 2000.

“מי ברק” מבצעת בדיקות איכות יומיות על פי דרישות והנחיות משרד הבריאות.

  • בצנרת המים מבצעים בדיקות בקטריאליות, עכירות, מתכות, ריכוז כלור נותר ופלואוריד.
  • בחיבורי מקורות מבצעים בדיקות בקטריאליות, כלור ופלואוריד.
  • בבארות המים מבצעים בדיקות מורכבות הבודקות הימצאות חומרים אנאורגאניים, חומרים אורגניים נדיפים, מיקרו מזהמים מקבוצת חומרי הדברה, חומרים בעלי השפעה אורגנופלטית (טעם, ריח, וכו’).
  • מדי שלושה חודשים מתפרסמות תוצאות הבדיקות בדו”ח איכות המים בעיתונות המקומית.

דוחות איכות המים – תאגיד 

דוחות איכות המים – משרד הבריאות