תוכן ראשי תפריט עליון תוכן חלק תחתון

מכרזים פומביים

מכרזים - מכרזים פומביים

מספר המכרז שם המכרז תאריך פרסום המכרז סטטוס מכרז מועד אחרון להגשת הצעות מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
מספר המכרז:
-------
שם המכרז:
קול קורא הצטרפות למאגר מתכננים/מודדים/מפקחים
תאריך פרסום המכרז:
10/11/2021
סטטוס מכרז:
חדש
מועד אחרון להגשת הצעות:
31/12/2021
בשעה 12:00
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:
31/12/2021
בשעה 12:00
לפרטים